Dierenopvangcentrum Breda besteedt de grootst mogelijke zorg aan de teksten en beelden op deze website. Desondanks kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoekers van onze website. Dierenopvangcentrum Breda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Van alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op docbreda.nl berust het copyright aan Dierenopvangcentrum Breda. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC Breda. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar: info@docbreda.nl.


Informatie of suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. 
Materiaal en berichten die DOC Breda naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door DOC Breda vrij gebruikt te worden, zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, bots en/of spiders, met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.