Dierenopvangcentrum Breda verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacyreglement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Dierenopvangcentrum Breda.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook jouw voornaam samen met jouw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Dierenopvangcentrum Breda persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• medewerkers en vrijwilligers die bij het Dierenopvangcentrum actief zijn;
• klanten, die interesse tonen in een dienst van het DOC Breda of deze hebben afgenomen;
• baasjes die een dier hebben afgestaan of geadopteerd;
• donateurs die door een financiële bijdrage het Dierenopvangcentrum ondersteunen;
• mensen die aan een organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt het Dierenopvangcentrum persoonsgegevens?
Als je als donateur of klant een relatie met het Dierenopvangcentrum aangaat of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of medewerker, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen we jou op de juiste wijze helpen en zorg dragen voor de juiste registratie van de door jou gewenste relatie.
Als je eenmaal een relatie met het Dierenopvangcentrum hebt, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken. Jouw bankrekeningnummer om incasso’s of terugbetalingen te doen, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit of dienstverlening van het Dierenopvangcentrum. Wil je niet meer benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of een mail te sturen aan: info@docbreda.nl.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom adoptie, donaties, afstand, pension enzovoorts.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenopvangcentrum Breda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Veel gestelde vragen

Hoe gaat het Dierenopvangcentrum met mijn persoonsgegevens om?
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor wij werken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij jouw persoonsgegevens door ons te vragen inzicht te geven in de registratie. Medewerkers van het Dierenopvangcentrum, die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben, kunnen jouw gegevens inzien.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenopvangcentrum Breda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dierenopvangcentrum Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van persoonsgegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Dierenopvangcentrum gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook altijd contact opnemen met het DOC Breda via: info@docbreda.nl. Op verzoeken reageren we zo snel mogelijk. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyreglement
Het Dierenopvangcentrum Breda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Het verdient aanbeveling om dit reglement voor het gebruik van jouw gegevens op de website te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.