Je kunt het opvangcentrum ook ondersteunen met een periodieke schenking. De fiscus maakt het je heel aantrekkelijk om aan onze dieren te schenken. Jouw periodieke schenking is namelijk aftrekbaar van de belasting.

De schenking van een periodieke uitkering is voor de schenker aftrekbaar onder de volgende voorwaarden: – de ontvangende organisatie heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het dierenopvangcentrum is in het bezit van deze status;

De schenking moet ten minste 5 jaar lang een jaarlijks gelijk bedrag betreffen;

De schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;

Zowel schenker als de instelling waaraan geschonken wordt moet in het bezit zijn van een exemplaar om deze eventueel aan de belastingdienst te kunnen overleggen.

Omdat het niet meer nodig is om een notaris in te schakelen, kun je hier de overeenkomst voor een periodieke gift downloaden. Deze overeenkomst dien je in tweevoud volledig in te vullen, te ondertekenen en af te geven of op te sturen naar:

Dierenopvangcentrum Breda e.o.
T.a.v. A. van Splunder
Oude Baan 60
4825 BL Breda

Zodra wij de overeenkomst ontvangen hebben, tekenen wij de overeenkomst en sturen 1 exemplaar naar je terug. Wil je meer informatie over een periodieke schenking aan Dierenopvangcentrum Breda? Neem dan contact op met Anja van Splunder (manager DOC Breda) via telefoonnummer 076-5712 712.