Als vriend van het Dierenopvangcentrum steun je onze asieldieren met minimaal € 2,50 per maand. Met al deze structurele bijdragen kunnen wij de kosten die het verzorgen van onze dieren met zich meebrengen, bekostigen.

Als dank hangen wij een klein bordje op ons Donateursbord in de hal. Natuurlijk hopen wij hiermee ook anderen op het idee te brengen ons financieel te steunen.

Belangstelling?

Bedrag